NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022

Số ký hiệu  42/2022/NĐ-CP Ngày ban hành  24/06/2022
Ngày có HL  15/08/2022 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  VP;


Download: 42_2022_ND-CP_518831.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 38/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 12/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2022
Chính phủNghị định 38/2022/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2KH: 89/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 18/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/12/2021
Chính phủNghị định 89/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3KH: 86/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2021
Chính phủNghị định 86/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
4KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/10/2021
Chính phủNghị định 81/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
5KH: 77/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/08/2021
Chính phủNghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
6KH: 60/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 21/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2021
Chính phủNghị định 60/2021/NĐ-CP Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
7KH: 50/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/04/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/04/2021
Chính phủNghị định 50/2021/NĐ-CP Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
8KH: 152/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2021
Chính phủNghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
9KH: 145/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 14/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/02/2021
Chính phủNghị định 145/2020/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
10KH: 137/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 27/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/01/2021
Chính phủNghị định 137/2020/NĐ-CP Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,046,423