HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015
Ngày HL: 01/01/2017
NBH: Quốc hội
Luật ngân sách nhà nước 2015
4KH: 49/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2014
5KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật Xây dựng 2014
6KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
7KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giá 2012
8KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
9KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
10KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
11KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015
Ngày HL: 10/02/2016
NBH: Chính phủ
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
12KH: 59/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 18/06/2015
Ngày HL: 05/08/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
13KH: 46/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/05/2015
Ngày HL: 01/07/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
14KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 15/06/2015
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
15KH: 32/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 25/03/2015
Ngày HL: 10/05/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11425/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2018

Ngày HL: 26/04/2018
Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
26254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 12/08/2015
Quy định về công tác đầu tư
Tìm thấy: 2 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 276,671