HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 07/2022/QH15
Ngày BH: 16/06/2022
Ngày HL: 01/01/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
5KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
6KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
7KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
8KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
9KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
10KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Luật Công nghệ cao 2008
11KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
12KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
13KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
14KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
15KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Tìm thấy: 35 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11773/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2024

Ngày HL: 10/05/2024
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng
23237/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/07/2023

Ngày HL: 31/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành Phụ lục thay thế phụ lục tính quy đổi giờ nghiên cứu khoa học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 4766/QĐ-ĐHĐN ngày28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN
34765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
44766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN
514/QĐ-QKHCN
Ngày BH: 14/05/2020

Ngày HL: 14/05/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN
63871/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2018

Ngày HL: 06/11/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế cộng tác viên nghiên cứu đối với giảng viên của ĐHĐN
71826/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/05/2018

Ngày HL: 31/05/2018
Hiệu lực: Còn
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN
81214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
92007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Hiệu lực: Hết
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
101095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
114030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
124031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
134043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Hiệu lực: Hết
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
142681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
152682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 17 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,890