HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
5KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
6KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
7KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
8KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Luật Công nghệ cao 2008
9KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
10KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006
Ngày HL: 01/07/2007
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Luật Chuyển giao công nghệ 2006
11KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
12KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
13KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
14KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
15KH: 70/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 15/05/2018
Ngày HL: 15/05/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Tìm thấy: 47 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
24766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN
314/QĐ-QKHCN
Ngày BH: 14/05/2020

Ngày HL: 14/05/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN
43871/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2018

Ngày HL: 06/11/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế cộng tác viên nghiên cứu đối với giảng viên của ĐHĐN
51826/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/05/2018

Ngày HL: 31/05/2018
Hiệu lực: Còn
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN
61214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
72007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Hiệu lực: Hết
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
81095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
94030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
104031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
114043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Hiệu lực: Hết
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
122681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
132682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
142468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Hiệu lực: Còn
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
15383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Hiệu lực: Còn
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 15 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136