HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
3KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
4KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
5KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
6KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Luật Công nghệ cao 2008
7KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
8KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006
Ngày HL: 01/07/2007
NBH: Quốc hội
Luật Chuyển giao công nghệ 2006
9KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
10KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
11KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
12KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014
Ngày HL: 01/06/2014
NBH: Chính phủ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
13KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014
Ngày HL: 15/03/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
14KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
15KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
Tìm thấy: 36 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
24030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
34031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
44043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
52468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
62681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/03/2015

Ngày HL: 06/03/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
72682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/03/2015

Ngày HL: 06/03/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 7 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 105,120