HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
4KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
7KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Luật Công nghệ cao 2008
8KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
9KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006
Ngày HL: 01/07/2007
NBH: Quốc hội
Luật Chuyển giao công nghệ 2006
10KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
11KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
12KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
13KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
14KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
15KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014
Ngày HL: 01/06/2014
NBH: Chính phủ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
22007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
31095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
44030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
54031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
64043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
72681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
82682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
92468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
10383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,153