HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
3KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
4KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
5KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009
Ngày HL: 01/01/2010
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
6KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Luật Công nghệ cao 2008
7KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008
Ngày HL: 01/01/2009
NBH: Quốc hội
Luật năng lượng nguyên tử 2008
8KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006
Ngày HL: 01/07/2007
NBH: Quốc hội
Luật Chuyển giao công nghệ 2006
9KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006
Ngày HL: 01/01/2007
NBH: Quốc hội
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
10KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005
Ngày HL: 01/07/2006
NBH: Quốc hội
Luật Sở hữu trí tuệ 2005
11KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
12KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014
Ngày HL: 01/06/2014
NBH: Chính phủ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
13KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014
Ngày HL: 15/03/2014
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
14KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009
Ngày HL: 20/07/2009
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
15KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
Tìm thấy: 36 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
21095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
34030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
44031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
54043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
62468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
72681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/03/2015

Ngày HL: 06/03/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
82682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/03/2015

Ngày HL: 06/03/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
9383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 9 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 158,832