NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 14/QĐ-QKHCN Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN

Số ký hiệu  14/QĐ-QKHCN Ngày ban hành  14/05/2020
Ngày có HL  14/05/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 14-QD ban hanh quy che chi tieu noi bo Quy da dong dau.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1489/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/05/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 06/05/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 1489/QĐ-ĐHĐN Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
2KH: 1356/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/04/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/04/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 1356/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng
3KH: 821/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 24/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/03/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 821/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quố-c dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
4KH: 973/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/03/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 973/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi phụ lục Quy chế Công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
5KH: 637/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 21/02/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 637/QĐ-ĐHĐN Quy chế phục vụ cộng đồng đối với công chức, viên chức và người lao động tại Đại học Đà Nẵng
6KH: 06/2020/QĐ-TTg
Ngày BH: 21/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/04/2020
Thủ tướng CPQuyết định 06/2020/QĐ-TTg Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7KH: 477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 14/02/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 477/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐN
8KH: 411/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 411/QĐ-BGDĐT Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài
9KH: 113/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/01/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 113/QĐ-ĐHĐN QĐ về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-ĐHĐN ngày 29/2/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng
10KH: 4576/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/12/2019
Đại học Đà NẵngQuyết định 4576/QĐ-ĐHĐN Quy định thi tốt nghiệp ĐH hệ chính quy tại Khoa Y Dược - ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,046,216