Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 304 mục   / 21 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 07/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/03/2017
Ngày HL: 01/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại họcChưa
2KH: 06/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/03/2017
Ngày HL: 01/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại họcChưa
3KH: 117/QĐ-TTg
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định 117/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”Còn
4KH: 05/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 10/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyCòn
5KH: 01/2017/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 01/2017/QĐ-TTg Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dânCòn
6KH: 6196/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐTCòn
7KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016
Ngày HL: 20/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
8KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016
Ngày HL: 13/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTCòn
9KH: 24/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/11/2016
Ngày HL: 29/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục Còn
10KH: 26/2016/TT-BXD
Ngày BH: 26/10/2016
Ngày HL: 15/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựngCòn
11KH: 40/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 25/10/2016
Ngày HL: 12/12/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Còn
12KH: 23/2016/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/10/2016
Ngày HL: 28/11/2016
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thiCòn
13KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016
Ngày HL: 01/01/2017
NBH: Chính phủ
Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bàiCòn
14KH: 61-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016
Ngày HL: 03/10/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 61-QCLN/CATP-ĐHĐN Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN Còn
15KH: 5022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016
Ngày HL: 15/08/2016
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 5022/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN Còn
Tìm thấy: 304 mục   / 21 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...