Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 414 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 10/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/05/2020
Ngày HL: 29/06/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viênCòn
2KH: 1489/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/05/2020
Ngày HL: 06/05/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1489/QĐ-ĐHĐN Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà NẵngCòn
3KH: 1048/CT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2020
Ngày HL: 28/04/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1048/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại họcCòn
4KH: 08/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/03/2020
Ngày HL: 08/05/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
5KH: 07/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2020
Ngày HL: 05/05/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
6KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định 30/2020/NĐ-CP NGhị định về công tác văn thưCòn
7KH: 477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 477/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐNCòn
8KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcCòn
9KH: 100/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 01/01/2020
NBH: Quốc hội
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắtCòn
10KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019
Ngày HL: 10/02/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
11KH: 3677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019
Ngày HL: 01/11/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3677/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộCòn
12KH: 2949/KH-ĐHĐN
Ngày BH: 12/09/2019
Ngày HL: 12/09/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Công văn 2949/KH-ĐHĐN Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcCòn
13KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019
Ngày HL: 09/08/2019
NBH: Quốc hội
Văn bản khác 844/KH-BGDĐT Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcCòn
14KH: 1530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019
Ngày HL: 27/05/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1530/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐNCòn
15KH: 10/CT-TTg
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
NBH: Thủ tướng CP
Văn bản khác 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việcCòn
Tìm thấy: 414 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...