Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 477/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐNCòn
2KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcCòn
3KH: 100/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 01/01/2020
NBH: Quốc hội
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắtCòn
4KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019
Ngày HL: 10/02/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
5KH: 3677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019
Ngày HL: 01/11/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3677/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộCòn
6KH: 1530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019
Ngày HL: 27/05/2019
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1530/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐNCòn
7KH: 31/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 10/04/2019
Ngày HL: 28/05/2019
NBH: Chính phủ
Nghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáoCòn
8KH: 4501/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/12/2018
Ngày HL: 25/12/2018
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà NẵngCòn
9KH: 30/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018
Ngày HL: 24/12/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt NamCòn
10KH: 5366/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/12/2018
Ngày HL: 13/12/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạoCòn
11KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũngCòn
12KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 34/2018/QH14 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018Còn
13KH: 3353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018
Ngày HL: 01/10/2018
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3353/QĐ-ĐHĐN Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà NẵngCòn
14KH: 2907/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2018
Ngày HL: 27/08/2018
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 2907/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụCòn
15KH: 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ
Ngày BH: 10/08/2018
Ngày HL: 10/08/2018
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quyCòn
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...