Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 549 mục   / 37 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 1773/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2024
Ngày HL: 10/05/2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1773/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà NẵngCòn
2KH: 07/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/05/2024
Ngày HL: 02/11/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại việt NamChưa
3KH: 1251/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/04/2024
Ngày HL: 04/04/2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1251/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐNCòn
4KH: 1155/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 29/03/2024
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1155/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà NẵngCòn
5KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 15/05/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lậpCòn
6KH: 05/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024
Ngày HL: 01/06/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạmChưa
7KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024
Ngày HL: 22/03/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại họcCòn
8KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024
Ngày HL: 05/03/2024
NBH: Chính phủ
Thông tư 01/2024/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cựcCòn
9KH: 97/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 31/12/2023
Ngày HL: 31/12/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định 97/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Còn
10KH: 30/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 13/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại họcCòn
11KH: 29/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023
Ngày HL: 15/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dụcCòn
12KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023
Ngày HL: 12/02/2024
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
13KH: 5369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023
Ngày HL: 18/12/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 5369/QĐ-ĐHĐN Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà NẵngCòn
14KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023
Ngày HL: 07/12/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định 85/2023/NĐ-CP Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Còn
15KH: 5005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023
Ngày HL: 27/11/2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 5005/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà NẵngCòn
Tìm thấy: 549 mục   / 37 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...