Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 455 mục   / 31 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
1KH: 4801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 30/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4801/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Đại học Đà NẵngCòn
2KH: 4774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020
Ngày HL: 29/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4774/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà NẵngCòn
3KH: 4775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020
Ngày HL: 29/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4775/QĐ-ĐHĐN Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà NẵngCòn
4KH: 4765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020
Ngày HL: 28/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4765/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiếnCòn
5KH: 4766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020
Ngày HL: 28/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4766/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà NẵngCòn
6KH: 4768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020
Ngày HL: 28/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4768/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà NẵngCòn
7KH: 4653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020
Ngày HL: 23/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4653/QĐ-ĐHĐN Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đại học Đà NẵngCòn
8KH: 4343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020
Ngày HL: 01/12/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 4343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐNCòn
9KH: 135/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 18/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưuCòn
10KH: 3989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020
Ngày HL: 12/11/2020
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3989/QĐ-ĐHĐN Quy chế hoạt động Ban chỉ huy quân sự Đại học Đà NẵngCòn
11KH: 05/2020/TT-BNV
Ngày BH: 09/11/2020
Ngày HL: 09/11/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 05/2020/TT-BNV Thông tư bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.Còn
12KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020
Ngày HL: 19/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dụcCòn
13KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
NBH: Quốc hội
Nghị định 130/2020/NĐ-CP Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Còn
14KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020
Ngày HL: 12/12/2020
NBH: Quốc hội
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT xếp lương viên chức giảng dạy trong đại học công lậpCòn
15KH: 124/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 19/10/2020
Ngày HL: 10/12/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nạiCòn
Tìm thấy: 455 mục   / 31 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...