Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Lĩnh vực
Loại văn bản
Ngày ban hành
  Select date
  Select date
Hiển thị
Loại
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

TTSố ký hiệuTrích yếuHiệu lực
61KH: 1561/QĐ_ĐHĐN
Ngày BH: 05/05/2017
Ngày HL: 05/05/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1561/QĐ_ĐHĐN Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà NẵngCòn
62KH: 11/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/05/2017
Ngày HL: 20/06/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”Còn
63KH: 1477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/04/2017
Ngày HL: 28/04/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1477/QĐ-ĐHĐN Về việc bổ sung tiêu chuẩn bộ nhiệm cán bộCòn
64KH: 40/2017/TT-BTC
Ngày BH: 28/04/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Còn
65KH: 10/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2017
Ngày HL: 12/06/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại họcCòn
66KH: 1341/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/04/2017
Ngày HL: 18/04/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1341/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của ĐHĐNCòn
67KH: 595/QĐ-BHXH
Ngày BH: 14/04/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hànhCòn
68KH: 1215/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/04/2017
Ngày HL: 10/04/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 1215/QĐ-ĐHĐN Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng Hết
69KH: 08/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 04/04/2017
Ngày HL: 18/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩCòn
70KH: 09/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 04/04/2017
Ngày HL: 19/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
71KH: 1251/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 28/03/2017
Ngày HL: 28/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 1251/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền mỏ ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ Còn
72KH: 964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017
Ngày HL: 22/03/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 964/QĐ-ĐHĐN Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà NẵngCòn
73KH: 41/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 17/03/2017
Ngày HL: 17/03/2017
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 41/QĐ-VNCĐTVA Quy định về việc cấp học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh Còn
74KH: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 16/03/2017
Ngày HL: 16/03/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản khác 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhCòn
75KH: 07/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/03/2017
Ngày HL: 01/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại họcCòn
Tìm thấy: 405 mục   / 27 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...