HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
5KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
6KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 152/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 15/02/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
9KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
10KH: 80/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 08/07/2020
Ngày HL: 17/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
11KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
12KH: 06/2020/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/02/2020
Ngày HL: 15/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13KH: 5366/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/12/2018
Ngày HL: 13/12/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
15KH: 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023
Ngày HL: 31/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12268/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/06/2023

Ngày HL: 01/06/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về công tác quản lý hợp tác quốc tế tại Đại học Đà Nẵng
23265/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/09/2021

Ngày HL: 28/09/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của Đại học Đà Nẵng
3639/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2021

Ngày HL: 03/02/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tên giao dịch Tiếng Anh của ĐHĐN, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHĐN
41489/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/05/2020

Ngày HL: 06/05/2020
Hiệu lực: Hết
Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
51530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019

Ngày HL: 27/05/2019
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN
6444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017

Ngày HL: 09/02/2017
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐN
7666/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy định về quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của ĐHĐN
8640/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/02/2016

Ngày HL: 01/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
94413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
Tìm thấy: 9 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,854