HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: 17/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/07/2017
Ngày HL: 13/07/2017
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Thông tư Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác Quốc tế" và "cục Đào tạo với nước ngoài" thành "cục hợp tác quốc tế"; Cụm từ "Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giao dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
4KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
5KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
6KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/05/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Lao động
9KH: 152/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 15/02/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
10KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
11KH: 80/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 08/07/2020
Ngày HL: 17/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
12KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
13KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
14KH: 73/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2012
Ngày HL: 15/11/2012
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
15KH: 06/2020/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/02/2020
Ngày HL: 15/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tìm thấy: 31 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11489/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/05/2020

Ngày HL: 06/05/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng
21530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019

Ngày HL: 27/05/2019
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN
3444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017

Ngày HL: 09/02/2017
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐN
4666/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 03/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy định về quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của ĐHĐN
5640/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/02/2016

Ngày HL: 01/02/2016
Hiệu lực: Hết
Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
64413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Hiệu lực: Hết
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
Tìm thấy: 6 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136