HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỌC SINH SINH VIÊN


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
4KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
5KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
6KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
7KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
8KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
9KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007
Ngày HL: 12/11/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
10KH: 157/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/09/2007
Ngày HL: 01/10/2007
NBH: Thủ tướng CP
Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
11KH: 152/2007/QĐ-TTG
Ngày BH: 14/09/2007
Ngày HL: 10/10/2007
NBH: Thủ tướng CP
Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12KH: 50/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/08/2007
Ngày HL: 10/10/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
13KH: 44/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 15/08/2007
Ngày HL: 14/09/2007
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân
14KH: 194/2001/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/12/2001
Ngày HL: 01/01/2002
NBH: Thủ tướng CP
Điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg
15KH: 1121/1997/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/12/1997
Ngày HL: 01/01/1998
NBH: Thủ tướng CP
Học bổng và trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập
Tìm thấy: 36 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12721/QĐ-ĐHĐN/QĐ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
261-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016

Ngày HL: 03/10/2016
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
33758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Ngày HL: 29/06/2016
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
4343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
546/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
Tìm thấy: 5 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,222