HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỌC SINH SINH VIÊN


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật An ninh mạng 2018
5KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật an toàn thông tin mạng 2015
6KH: 78/2015/QH13
Ngày BH: 19/06/2015
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật nghĩa vụ quân sự
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
9KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
10KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
11KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
12KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
13KH: 05/2022/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/03/2022
Ngày HL: 19/05/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
14KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
15KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007
Ngày HL: 12/11/2007
Hiệu lực: Hết
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14217/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/12/2021

Ngày HL: 10/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN
23226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020

Ngày HL: 21/09/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
32900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020

Ngày HL: 27/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
4973/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/03/2020

Ngày HL: 20/03/2020
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi phụ lục Quy chế Công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
52721/QĐ-ĐHĐN/QĐ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
661-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016

Ngày HL: 03/10/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
73758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Ngày HL: 29/06/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
8343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
946/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Hiệu lực: Hết
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
Tìm thấy: 9 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136