HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỌC SINH SINH VIÊN


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 73/2021/QH14
Ngày BH: 30/03/2021
Ngày HL: 01/01/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống ma túy
3KH: 57/2020/QH14
Ngày BH: 16/06/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Thanh niên
4KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
5KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
6KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật An ninh mạng 2018
7KH: 12/2017/QH14
Ngày BH: 20/06/2017
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự
8KH: 06/2017/QH14
Ngày BH: 16/06/2017
Ngày HL: 01/07/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật đường sắt
9KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
10KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật an toàn thông tin mạng 2015
11KH: 48/2014/QH13
Ngày BH: 17/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
12KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
13KH: 59/2010/QH12
Ngày BH: 17/11/2010
Ngày HL: 01/07/2011
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
14KH: 23/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008
Ngày HL: 01/07/2009
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Giao thông đường bộ
15KH: 137/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 27/11/2020
Ngày HL: 11/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định Về quản lý, sử dụng pháo
Tìm thấy: 45 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14217/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/12/2021

Ngày HL: 10/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN
23226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020

Ngày HL: 21/09/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
32900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020

Ngày HL: 27/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
4973/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/03/2020

Ngày HL: 20/03/2020
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi phụ lục Quy chế Công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
52721/QĐ-ĐHĐN/QĐ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
661-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016

Ngày HL: 03/10/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
73758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Ngày HL: 29/06/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
8343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
946/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Hiệu lực: Hết
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
Tìm thấy: 9 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,363