HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC HỌC SINH SINH VIÊN


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 57/2020/QH14
Ngày BH: 16/06/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Thanh niên
4KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Giáo dục năm 2019
5KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật An ninh mạng 2018
6KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật an toàn thông tin mạng 2015
7KH: 78/2015/QH13
Ngày BH: 19/06/2015
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
8KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
9KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
10KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
11KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
12KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
13KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
14KH: 1506/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 31/05/2019
Ngày HL: 31/05/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15KH: 3296/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/08/2018
Ngày HL: 30/08/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định 3296/QĐ-BGDĐT năm 2018 về phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tìm thấy: 45 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020

Ngày HL: 21/09/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
22900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020

Ngày HL: 27/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
32762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
42721/QĐ-ĐHĐN/QĐ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
561-QCLN/CATP-ĐHĐN
Ngày BH: 03/10/2016

Ngày HL: 03/10/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
63758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Ngày HL: 29/06/2016
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
7343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
846/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Hiệu lực: Còn
Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
Tìm thấy: 8 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381