NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN

Số ký hiệu  343/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  19/01/2015
Ngày có HL  19/01/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 1.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 72/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/12/2014

Ngày HL: 20/02/2015
Thủ tướng CPQuyết định 72/2014/QĐ-TTg Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
2KH: 70/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 10/12/2014

Ngày HL: 30/01/2015
Thủ tướng CPQuyết định 70/2014/QĐ-TTg Điều lệ trường đại học
3KH: 66/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 25/11/2014

Ngày HL: 15/01/2015
Thủ tướng CPQuyết định 66/2014/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
4KH: 5668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 5668/QĐ-ĐHĐN Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
5KH: 5118/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 5118/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
6KH: 6524/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/06/2014

Ngày HL: 11/06/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 6524/QĐ-ĐHĐN Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
7KH: 2952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 2952/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
8KH: 19/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 21/05/2014

Ngày HL: 21/05/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 19/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011
9KH: 46/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 46/QCLT-ĐHĐN-DMC Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
10KH: 17/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014

Ngày HL: 15/05/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,456