NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 5118/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Số ký hiệu  5118/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/08/2014
Ngày có HL  29/08/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 2. 5118.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 6524/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/06/2014

Ngày HL: 11/06/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 6524/QĐ-ĐHĐN Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
2KH: 2952/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2014

Ngày HL: 27/05/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 2952/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của ĐHĐN
3KH: 19/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 21/05/2014

Ngày HL: 21/05/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 19/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011
4KH: 46/QCLT-ĐHĐN-DMC
Ngày BH: 20/05/2014

Ngày HL: 20/05/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 46/QCLT-ĐHĐN-DMC Quy chế liên tịch phối hợp quản lý HSSV của ĐHĐN nội trú tại ký túc xá tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ký túc xá DMC)
5KH: 17/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014

Ngày HL: 15/05/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 17/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
6KH: 07/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014

Ngày HL: 04/03/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 07/VBHN-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
7KH: 08/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014

Ngày HL: 04/03/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 08/VBHN-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định 66/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2013
8KH: 1858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 1858/QĐ-ĐHĐN Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
9KH: 6950/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/01/2014

Ngày HL: 12/01/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 6950/QĐ-ĐHĐN Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
10KH: 180/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2014

Ngày HL: 10/01/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 180/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,138