VĂN BẢN THUỘC LOẠI QUYẾT ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 05/2022/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/03/2022
Ngày HL: 19/05/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
2KH: 06/2020/QĐ-TTG
Ngày BH: 21/02/2020
Ngày HL: 15/04/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3KH: 69/QĐ-TTG
Ngày BH: 15/01/2019
Ngày HL: 15/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
5KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
6KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
7KH: 58/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/11/2015
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
8KH: 32/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/08/2015
Ngày HL: 21/09/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước
9KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
10KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
11KH: 66/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/11/2014
Ngày HL: 15/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
12KH: 25/2013/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
13KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/11/2012
Ngày HL: 11/04/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
14KH: 55/2010/QĐ-TTG
Ngày BH: 09/10/2010
Ngày HL: 26/10/2010
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
15KH: 1400/QĐ-TTG
Ngày BH: 30/09/2008
Ngày HL: 30/09/2008
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
Tìm thấy: 39 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136