VĂN BẢN THUỘC LOẠI QUYẾT ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 808/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/06/2020
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Danh mục Bí mật Nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2KH: 774/QĐ-TTG
Ngày BH: 05/06/2020
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
3KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
4KH: 117/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/01/2017
Ngày HL: 25/01/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
5KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
6KH: 58/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/11/2015
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
7KH: 32/2015/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/08/2015
Ngày HL: 21/09/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước
8KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
9KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
10KH: 66/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 25/11/2014
Ngày HL: 15/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
11KH: 25/2013/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/05/2013
Ngày HL: 01/07/2013
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
12KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 04/11/2012
Ngày HL: 11/04/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
13KH: 55/2010/QĐ-TTG
Ngày BH: 09/10/2010
Ngày HL: 26/10/2010
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
14KH: 1400/QĐ-TTG
Ngày BH: 30/09/2008
Ngày HL: 30/09/2008
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
15KH: 115/2008/QĐ-TTG
Ngày BH: 27/08/2008
Ngày HL: 26/09/2008
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Tìm thấy: 39 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381