NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1530/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN

Số ký hiệu  1530/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  27/05/2019
Ngày có HL  27/05/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 1530.QD-DHDN 27.5.19.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 4501/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/12/2018

Ngày HL: 25/12/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
2KH: 5366/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/12/2018

Ngày HL: 13/12/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 5366/QĐ-BGDĐT Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: 3353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 3353/QĐ-ĐHĐN Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
4KH: 2907/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2018

Ngày HL: 27/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2907/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
5KH: 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
6KH: 2709/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/08/2018

Ngày HL: 09/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2709/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng
7KH: 1425/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2018

Ngày HL: 26/04/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 1425/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng
8KH: 1219/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 1219/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
9KH: 1214/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018

Ngày HL: 17/04/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 1214/QĐ-ĐHĐN Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"
10KH: 4076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 4076/QĐ-ĐHĐN Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,906