NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 97/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Số ký hiệu  97/2023/NĐ-CP Ngày ban hành  31/12/2023
Ngày có HL  31/12/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  KHTC;


Download: ND 97.2023.NDCP.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 85/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 07/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 07/12/2023
Chính phủNghị định 85/2023/NĐ-CP Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2KH: 72/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/11/2023
Chính phủNghị định 72/2023/NĐ-CP Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
3KH: 48/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/09/2023
Chính phủNghị định 48/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 29/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/07/2023
Chính phủNghị định 29/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về tinh giản biên chế
5KH: 24/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 14/05/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2023
Chính phủNghị định 24/2023/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
6KH: 111/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/02/2023
Chính phủNghị định 111/2022/NĐ-CP Nghị định về một số loại hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
7KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/11/2022
Chính phủNghị định 86/2022/NĐ-CP Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8KH: 50/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Chính phủNghị định 50/2022/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
9KH: 42/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Chính phủNghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022
10KH: 38/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 12/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2022
Chính phủNghị định 38/2022/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,823