NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 07/2022/QH15 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số ký hiệu  07/2022/QH15 Ngày ban hành  16/06/2022
Ngày có HL  01/01/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  KHCNMT;


Download: Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat so huu tri tue.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 06/2022/QH15
Ngày BH: 15/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2024
Quốc hộiLuật 06/2022/QH15 Luật thi đua, khen thưởng
2KH: 73/2021/QH14
Ngày BH: 30/03/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2022
Quốc hộiLuật 73/2021/QH14 Luật Phòng, chống ma túy
3KH: 57/2020/QH14
Ngày BH: 16/06/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2021
Quốc hộiLuật 57/2020/QH14 Luật Thanh niên
4KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2020
Quốc hộiLuật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
5KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2020
Quốc hộiLuật 51/2019/QH14 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
6KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2021
Quốc hộiLuật 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động
7KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2020
Quốc hộiLuật 43/2019/QH14 Luật giáo dục 2019
8KH: 39/2019/QH14
Ngày BH: 13/06/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2020
Quốc hộiLuật 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 2019
9KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2019
Quốc hộiLuật 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng
10KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2019
Quốc hộiLuật 34/2018/QH14 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,850