NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng

Số ký hiệu  36/2018/QH14 Ngày ban hành  20/11/2018
Ngày có HL  01/07/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 36_2018_QH14_322049.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018
2KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015

Ngày HL: 01/01/2017
Quốc hộiLuật 83/2015/QH13 Luật ngân sách nhà nước 2015
3KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015

Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
4KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014

Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 2014
5KH: 49/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014

Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công 2014
6KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014

Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
7KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014

Ngày HL: 06/01/2014
Quốc hộiLuật 39/2013/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
8KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013

Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013
9KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013

Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân năm 2013
10KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013

Ngày HL: 01/01/2014
Quốc hộiLuật 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ năm 2013

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 690,497