NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018

Số ký hiệu  25/2018/QH14 Ngày ban hành  12/06/2018
Ngày có HL  01/01/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 25_2018_QH14_336713.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018
2KH: 15/2017/QH14
Ngày BH: 21/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
3KH: 12/2017/QH14
Ngày BH: 20/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự
4KH: 06/2017/QH14
Ngày BH: 16/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2018
Quốc hộiLuật 06/2017/QH14 Luật đường sắt
5KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 100/2015/QH13 Bộ Luật Hình sự
6KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 86/2015/QH13 Luật an toàn thông tin mạng 2015
7KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2017
Quốc hộiLuật 83/2015/QH13 Luật ngân sách nhà nước 2015
8KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
9KH: 58/2014/QH13
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2016
Quốc hộiLuật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
10KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 2014

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,301