NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 2019

Số ký hiệu  39/2019/QH14 Ngày ban hành  13/06/2019
Ngày có HL  01/01/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  CSVC;


Download: Luatdautu cong.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2019
Quốc hộiLuật 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng
2KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2019
Quốc hộiLuật 34/2018/QH14 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
3KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2020
Quốc hộiLuật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
4KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018
5KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018
6KH: 15/2017/QH14
Ngày BH: 21/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
7KH: 12/2017/QH14
Ngày BH: 20/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự
8KH: 06/2017/QH14
Ngày BH: 16/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2018
Quốc hộiLuật 06/2017/QH14 Luật đường sắt
9KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 100/2015/QH13 Bộ Luật Hình sự
10KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 86/2015/QH13 Luật an toàn thông tin mạng 2015

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,282