NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1214/QĐ-ĐHĐN Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công trình khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nắng"

Số ký hiệu  1214/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  17/04/2018
Ngày có HL  17/04/2018 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 1214.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1219/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 17/04/2018

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 17/04/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 1219/QĐ-HĐĐH Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
2KH: 4076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/12/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 4076/QĐ-ĐHĐN Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.
3KH: 4007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/11/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 4007/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐHĐN
4KH: 4005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/11/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 4005/QĐ-ĐHĐN Về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV
5KH: 3295/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/09/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/09/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 3295/QĐ-ĐHĐN Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
6KH: 2721/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016
7KH: 2700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2700/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ
8KH: 2610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2610/QĐ-ĐHĐN Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
9KH: 2605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2605/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
10KH: 151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 02/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 151/QĐ-VNCĐTVA Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,046,243