NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2700/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ

Số ký hiệu  2700/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  22/08/2017
Ngày có HL  22/08/2017 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 2700 - Binh.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 2721/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016
2KH: 2610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2610/QĐ-ĐHĐN Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
3KH: 2605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2605/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
4KH: 2469/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 02/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 02/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2469/QĐ-ĐHĐN Quy định đào tạo từ xa của ĐHĐN
5KH: 151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 02/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 151/QĐ-VNCĐTVA Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018
6KH: 137/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 11/07/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/07/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 137/QĐ-VNCĐTVA Quy định học phí tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
7KH: 2182/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/07/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/07/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2182/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của ĐHĐN
8KH: 2007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 15/06/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2007/QĐ-ĐHĐN Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
9KH: 18/2017/QĐ-TTg
Ngày BH: 31/05/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/07/2017
Thủ tướng CPQuyết định 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
10KH: 1561/QĐ_ĐHĐN
Ngày BH: 05/05/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/05/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 1561/QĐ_ĐHĐN Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,299