NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2007/QĐ-ĐHĐN Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  2007/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  15/06/2017
Ngày có HL  15/06/2017 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 2007.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 18/2017/QĐ-TTg
Ngày BH: 31/05/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/07/2017
Thủ tướng CPQuyết định 18/2017/QĐ-TTg Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
2KH: 1561/QĐ_ĐHĐN
Ngày BH: 05/05/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 05/05/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 1561/QĐ_ĐHĐN Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng
3KH: 1341/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/04/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 18/04/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 1341/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của ĐHĐN
4KH: 595/QĐ-BHXH
Ngày BH: 14/04/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5KH: 1215/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/04/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/04/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 1215/QĐ-ĐHĐN Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng
6KH: 964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/03/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 964/QĐ-ĐHĐN Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
7KH: 41/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 17/03/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 17/03/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 41/QĐ-VNCĐTVA Quy định về việc cấp học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
8KH: 635/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/02/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 24/02/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 635/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng
9KH: 444/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/02/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 09/02/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 444/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng Chức danh Giáo sư Danh dự của ĐHĐN
10KH: 117/QĐ-TTg
Ngày BH: 25/01/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/01/2017
Thủ tướng CPQuyết định 117/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,835