NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 4005/QĐ-ĐHĐN Về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV

Số ký hiệu  4005/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/11/2017
Ngày có HL  29/11/2017 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 4005 - Binh.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 4007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/11/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 4007/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐHĐN
2KH: 3295/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/09/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/09/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 3295/QĐ-ĐHĐN Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
3KH: 2721/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016
4KH: 2700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 22/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2700/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ
5KH: 2610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2610/QĐ-ĐHĐN Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
6KH: 2605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2605/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
7KH: 151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 02/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 151/QĐ-VNCĐTVA Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018
8KH: 2469/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 02/08/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 02/08/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2469/QĐ-ĐHĐN Quy định đào tạo từ xa của ĐHĐN
9KH: 137/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 11/07/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/07/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 137/QĐ-VNCĐTVA Quy định học phí tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
10KH: 2182/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/07/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/07/2017
Đại học Đà NẵngQuyết định 2182/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,278