NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Số ký hiệu  29/2013/QH13 Ngày ban hành  18/06/2013
Ngày có HL  01/01/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  KHCNMT;


Download: 1. 29_2013_QH13_197387.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012

Ngày HL: 01/02/2013
Quốc hộiLuật 27/2012/QH13 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
2KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
3KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
4KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 01/05/2013
Quốc hộiLuật 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
7KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011
8KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
9KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
10KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,924