NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Số ký hiệu  01/2013/NĐ-CP Ngày ban hành  03/01/2013
Ngày có HL  01/03/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP;


Download: 01-2013-NDCP.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 39/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/06/2012
Chính phủNghị định 39/2012/NĐ-CP Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
2KH: 27/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/04/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/05/2012
Chính phủNghị định 27/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
3KH: 07/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/04/2012
Chính phủNghị định 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
4KH: 86/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 22/09/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/07/2011
Chính phủNghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
5KH: 55/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 07/04/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 07/04/2011
Chính phủNghị định 55/2011/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
6KH: 46/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 27/04/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2010
Chính phủNghị định 46/2010/NĐ-CP Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
7KH: 42/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 06/01/2010

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 06/01/2010
Chính phủNghị định 42/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
8KH: 219/2009/TT-BTC
Ngày BH: 19/11/2009

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 03/01/2010
Chính phủNghị định 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,314