NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 115/2020/NĐ-CP Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số ký hiệu  115/2020/NĐ-CP Ngày ban hành  25/09/2020
Ngày có HL  29/09/2020 Hiệu lực  Hết 1 phần
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 115-2020-ND-CP.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2020
Chính phủNghị định 116/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
2KH: 106/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 10/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2020
Chính phủNghị định 106/2020/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
3KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/08/2020
Quốc hộiNghị định 90/2020/NĐ-CP Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/09/2020
Chính phủNghị định 84/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
5KH: 80/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 08/07/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 17/09/2020
Chính phủNghị định 80/2020/NĐ-CP Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
6KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/03/2020
Chính phủNghị định 30/2020/NĐ-CP NGhị định về công tác văn thư
7KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2020
Thủ tướng CPNghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8KH: 38/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2019

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/07/2019
Chính phủNghị định 38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
9KH: 31/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 10/04/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/05/2019
Chính phủNghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
10KH: 04/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 11/01/2019

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/02/2019
Chính phủNghị định 04/2019/NĐ-CP Nghị định về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,152