NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 7308/QĐ-ĐHĐN Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  7308/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  30/06/2016
Ngày có HL  30/06/2016 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 7308QD-DHDN ban hanh Quy trinh tham tra phe duyet quyet toan.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 3758/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/06/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/06/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 3758/QĐ-ĐHĐN Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Đà Nẵng
2KH: 1467/QĐ-BTC
Ngày BH: 28/06/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 1467/QĐ-BTC Về việc bãi bỏ một phần quy định tại thông tư số 219/2009/TT-BTC và thông tyu số 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
3KH: 3598/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/06/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/06/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 3598/QĐ-ĐHĐN Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN
4KH: 2211/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/05/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 30/05/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng
5KH: 1983/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/05/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 1983/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
6KH: 418/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 17/03/2016
Thủ tướng CPQuyết định 418/QĐ-TTg Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
7KH: 1276/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/03/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/03/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 1276/QĐ-ĐHĐN Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chức năng trực thuộc ĐHĐN
8KH: 1095/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/02/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 1095/QĐ-ĐHĐN Quy chế hoạt động của Tạp chí KHCN của ĐHĐN
9KH: 1091/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/02/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 1091/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ
10KH: 666/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 03/02/2016
Đại học Đà NẵngQuyết định 666/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,792