NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 10/2023/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Số ký hiệu  10/2023/TT-BGDĐT Ngày ban hành  28/04/2023
Ngày có HL  28/04/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐT;


Download: 10-2023-tt-bgddt_1684998994.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 68/2022/TT-BTC
Ngày BH: 11/11/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 68/2022/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
2KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2022/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
3KH: 11/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/07/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/09/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2022/TT-BGDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
4KH: 06/2022/TT-BNV
Ngày BH: 28/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2022/TT-BNV Thông tư số 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
5KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/07/2022
Quốc hộiThông tư 09/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
6KH: 08/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/07/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
7KH: 08/2022/TT-BKHĐT
Ngày BH: 31/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/09/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư có các nội dung quy định mới về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
8KH: 07/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 08/07/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2022/TT-BGDĐT Thông thư Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
9KH: 06/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 26/06/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2022/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
10KH: 04/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 19/04/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2022/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,217