NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 12/2023/TT-BNV Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu  12/2023/TT-BNV Ngày ban hành  08/08/2023
Ngày có HL  01/10/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: TT122023.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 14/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/07/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/09/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2023/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
2KH: 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/07/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2023/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
3KH: 11/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2023/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
4KH: 05/2023/TT-BNV
Ngày BH: 03/05/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/06/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
5KH: 10/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/04/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2023/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
6KH: 68/2022/TT-BTC
Ngày BH: 11/11/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 68/2022/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
7KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2022/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
8KH: 11/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/07/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/09/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2022/TT-BGDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
9KH: 06/2022/TT-BNV
Ngày BH: 28/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2022/TT-BNV Thông tư số 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
10KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/07/2022
Quốc hộiThông tư 09/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,813