NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1248/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  1248/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  28/03/2023
Ngày có HL  28/03/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: QD BAN HANH QUY CHE TSDH CHINH QUY.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/03/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 1106/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Thường xuyên, Đại học Đà Nẵng
2KH: 886/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/03/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/03/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 886/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
3KH: 866/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/03/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 09/03/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 866/QĐ-ĐHĐN Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà Nẵng
4KH: 700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/02/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL:
Đại học Đà NẵngQuyết định 700/QĐ-ĐHĐN Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
5KH: 04/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 18/01/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 18/01/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 04/NQ-HĐĐH Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sữa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho các trường ĐHTV, đơn vị trực thuộc ĐHĐN
6KH: 53/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/01/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/01/2023
Đại học Đà NẵngQuyết định 53/QĐ-ĐHĐN Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
7KH: 5266/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 30/12/2022
Đại học Đà NẵngQuyết định 5266/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện VNUK
8KH: 4627/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 4627/QĐ-BGDĐT Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hào mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
9KH: 5166/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2022
Đại học Đà NẵngQuyết định 5166/QĐ-ĐHĐN Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm nội bộ tại Đại học Đà Nẵng
10KH: 4889/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/12/2022
Đại học Đà NẵngQuyết định 4889/QĐ-ĐHĐN Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,248