HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
46KH: 15/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
47KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
48KH: 03/2014/TT-BTTTT
Ngày BH: 11/03/2014
Ngày HL: 28/04/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
49KH: 01/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/01/2014
Ngày HL: 16/03/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
50KH: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 31/12/2013
Ngày HL: 05/03/2014
NBH: Liên bộ
Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
51KH: 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012
Ngày HL: 07/02/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
52KH: 40/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/11/2012
Ngày HL: 04/01/2013
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
53KH: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 06/08/2012
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
54KH: 20/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/06/2012
Ngày HL: 26/07/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
55KH: 05/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/02/2012
Ngày HL: 02/04/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Sửa đổi bổ sung một số điều cuả Quy chế đào tạo tiến sĩ
56KH: 57/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/12/2011
Ngày HL: 16/01/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
57KH: 08/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/02/2011
Ngày HL: 03/04/2011
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
58KH: 38/2010/TT-BGDĐT
Ngày BH: 22/12/2010
Ngày HL: 07/02/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
59KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
60KH: 123/2009/TT-BTC
Ngày BH: 17/06/2009
Ngày HL: 01/08/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
Tìm thấy: 65 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12709/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/08/2018

Ngày HL: 09/08/2018
Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng
241/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/01/2018

Ngày HL: 05/01/2018
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
34007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Ngày HL: 29/11/2017
Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐHĐN
44005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Ngày HL: 29/11/2017
Về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV
52700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Ngày HL: 22/08/2017
Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ
62469/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 02/08/2017

Ngày HL: 02/08/2017
Quy định đào tạo từ xa của ĐHĐN
72182/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/07/2017

Ngày HL: 06/07/2017
Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của ĐHĐN
81561/QĐ_ĐHĐN
Ngày BH: 05/05/2017

Ngày HL: 05/05/2017
Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng
91341/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/04/2017

Ngày HL: 18/04/2017
Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của ĐHĐN
10401/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 08/02/2017

Ngày HL: 08/02/2017
Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ
111091/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ
12364/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2016

Ngày HL: 21/01/2016
Quy định về việc quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐH Đà Nẵng
132823/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
143027/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng
152177/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/11/2015

Ngày HL: 05/11/2015
Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015
Tìm thấy: 30 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,759