Từ 1/1/2018: 14 khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội (Sep 6 2017)


Căn cứ theo Khoản 3, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như sau:

Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động.

Tiền thưởng sáng kiến.

Tiền ăn giữa ca.

Tiền hỗ trợ xăng xe.

Tiền điện thoại.

Tiền đi lại.

Tiền nhà ở.

Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết.

Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn.

Tiền sinh nhật của người lao động.

Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động.

Tiền hỗ trợ người lao động khi mắc bệnh nghề nghiệp.

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Nguồn: http://dantri.com.vn


TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,762