NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Số ký hiệu  43/2011/NĐ-CP Ngày ban hành  01/10/2011
Ngày có HL  13/06/2011 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  VP;


Download: 5. 43_2011_ND-CP_125408.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 86/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 22/09/2011

Ngày HL: 01/07/2011
Chính phủNghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
2KH: 55/2011/NĐ-CP
Ngày BH: 07/04/2011

Ngày HL: 07/04/2011
Chính phủNghị định 55/2011/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
3KH: 46/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 27/04/2010

Ngày HL: 01/07/2010
Chính phủNghị định 46/2010/NĐ-CP Về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
4KH: 09/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 08/02/2010

Ngày HL: 01/04/2010
Chính phủNghị định 09/2010/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư
5KH: 42/2010/NĐ-CP
Ngày BH: 06/01/2010

Ngày HL: 06/01/2010
Chính phủNghị định 42/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
6KH: 219/2009/TT-BTC
Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: 03/01/2010
Chính phủNghị định 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
7KH: 52/2009/NĐ-CP
Ngày BH: 03/06/2009

Ngày HL: 20/07/2009
Chính phủNghị định 52/2009/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
8KH: 75/2006/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2006

Ngày HL: 23/08/2006
Chính phủNghị định 75/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
9KH: 35/2005/NĐ-CP
Ngày BH: 17/03/2005

Ngày HL: 06/04/2005
Chính phủNghị định 35/2005/NĐ-CP Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
10KH: 110/2004/NĐ-CP
Ngày BH: 08/04/2004

Ngày HL: 02/05/2004
Chính phủNghị định 110/2004/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,668