NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước

Số ký hiệu  32/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành  04/08/2015
Ngày có HL  21/09/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Thủ tướng CP
Lĩnh vực  VP; CSVC; KHTC;


Download: 13. 32_2015_QD-TTg_285112.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 3638/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/07/2015

Ngày HL: 28/07/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 3638/QĐ-ĐHĐN Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN
2KH: 3497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/07/2015

Ngày HL: 14/07/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 3497/QĐ-ĐHĐN Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
3KH: 3219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 3219/ĐHĐN-ĐT Quy định đánh giá chương trình đào tạo hàng năm (Phụ lục kèm theo)
4KH: 177/QĐ-ĐHBK
Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 15/06/2015
Trường Đại học Bách khoaQuyết định 177/QĐ-ĐHBK Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
5KH: 4031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4031/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
6KH: 4043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
7KH: 2681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2681/QĐ-ĐHĐN Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
8KH: 2682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2682/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
9KH: 2542/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2015

Ngày HL: 27/05/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2542/QĐ-ĐHĐN Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
10KH: 2468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2468/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,815