NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1400/QĐ-TTg Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"

Số ký hiệu  1400/QĐ-TTg Ngày ban hành  30/09/2008
Ngày có HL  30/09/2008 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Thủ tướng CP
Lĩnh vực  ĐT;


Download: 3. 1400_QD-TTg_71152.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 115/2008/QĐ-TTg
Ngày BH: 27/08/2008

Ngày HL: 26/09/2008
Thủ tướng CPQuyết định 115/2008/QĐ-TTg Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
2KH: 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/01/2008

Ngày HL: 29/01/2008
Đại học Đà NẵngQuyết định 376/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
3KH: 72/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 30/11/2007

Ngày HL: 24/12/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng
4KH: 58/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 12/10/2007

Ngày HL: 12/11/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
5KH: 157/2007/QĐ-TTg
Ngày BH: 27/09/2007

Ngày HL: 01/10/2007
Thủ tướng CPQuyết định 157/2007/QĐ-TTg Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
6KH: 152/2007/QĐ-TTg
Ngày BH: 14/09/2007

Ngày HL: 10/10/2007
Thủ tướng CPQuyết định 152/2007/QĐ-TTg Học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7KH: 50/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 29/08/2007

Ngày HL: 10/10/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
8KH: 44/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 15/08/2007

Ngày HL: 14/09/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định về học bổng khuyển khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở Giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân
9KH: 36/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 28/06/2007

Ngày HL: 08/08/2007
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 36/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
10KH: 67/2004/QĐ-BTC
Ngày BH: 13/08/2004

Ngày HL: 10/09/2004
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 67/2004/QĐ-BTC Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,910