NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 27/2012/QH13 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012

Số ký hiệu  27/2012/QH13 Ngày ban hành  23/11/2012
Ngày có HL  01/02/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 3. 27_2012_QH13_152720.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
2KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
3KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 01/05/2013
Quốc hộiLuật 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động
4KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012
5KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
6KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011
7KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
8KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
9KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
10KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,781