NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên

Số ký hiệu  08/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành  20/03/2014
Ngày có HL  05/05/2014 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTHSSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; TTra; TCCB;


Download: 08_2014_TT-BGDDT_224207.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 03/2014/TT-BTTTT
Ngày BH: 11/03/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
2KH: 06/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 04/03/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/VBHN-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
3KH: 05/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 14/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
4KH: 03/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/02/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 11/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
5KH: 01/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/03/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
6KH: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 31/12/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/03/2014
Liên bộThông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
7KH: 40/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 10/02/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
8KH: 39/2013/TT-BGDDT
Ngày BH: 04/12/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 18/01/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 39/2013/TT-BGDDT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
9KH: 38/2013/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/11/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/01/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 38/2013/TT-BGDĐT Quy định về quy trình và chi kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
10KH: 07/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 31/10/2013

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/12/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136