NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong đại học công lập

Số ký hiệu  40/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành  26/10/2020
Ngày có HL  12/12/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  KHTC; TCCB;


Download: thong-tu-40-2020-xep-luong-vien-chuc-giang-day-trong-dai-hoc-cong-lap.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 39/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/10/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 39/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
2KH: 38/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/10/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 38/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
3KH: 30/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2020/TT-BGDĐT Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp
4KH: 31/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 31/2020/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
5KH: 10/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 14/05/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/06/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2020/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
6KH: 09/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/06/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
7KH: 04/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
8KH: 02/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/03/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 02/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 25/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2019/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáocủa Bộ GDĐT.
10KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2019/TT-BGDĐT Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,032