NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 05/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Số ký hiệu  05/2021/TT-TTCP Ngày ban hành  01/10/2021
Ngày có HL  15/11/2021 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TTra;


Download: 05.2021.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 06/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2021
Chính phủThông tư 06/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
2KH: 07/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2021
Chính phủThông tư 07/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
3KH: 04/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2021
Chính phủThông tư 04/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về quy trình tiếp công dân do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
4KH: 03/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 30/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/11/2021
Chính phủThông tư 03/2021/TT-TTCP Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
5KH: 24/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/10/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 24/2021/TT-BGDĐT Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6KH: 25/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/10/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2021/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7KH: 23/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/10/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ
8KH: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 07/07/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/09/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9KH: 03/2021/TT-BNV
Ngày BH: 29/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10KH: 17/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 22/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 07/08/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 17/2021/TT-BGDĐT Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,075