NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số ký hiệu  24/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành  08/09/2021
Ngày có HL  24/10/2021 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐT;


Download: 461565.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 25/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/10/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2021/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2KH: 23/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/10/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sỹ
3KH: 06/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 07/07/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/09/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4KH: 03/2021/TT-BNV
Ngày BH: 29/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
5KH: 17/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 22/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 07/08/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 17/2021/TT-BGDĐT Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6KH: 2/2021/TT-BNV
Ngày BH: 11/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/08/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 2/2021/TT-BNV Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
7KH: 16/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/06/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/07/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 16/2021/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8KH: 14/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/05/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/07/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2021/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GDĐT, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ GDĐT.
9KH: 13/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/04/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10KH: 02/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 22/03/2021

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/05/2021
Chính phủThông tư 02/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,263