NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số ký hiệu  13/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành  15/04/2021
Ngày có HL  01/06/2021 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐBCL;


Download: 452361.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 02/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 22/03/2021

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/05/2021
Chính phủThông tư 02/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
2KH: 08/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/03/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 03/05/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2021/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ đại học
3KH: 01/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 11/03/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/05/2021
Chính phủThông tư 01/2021/TT-TTCP Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
4KH: 6/2020/TT-BNV
Ngày BH: 02/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/01/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 6/2020/TT-BNV Thông tư về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
5KH: 10/2020/TT-BLĐTBXH
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
6KH: 42/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 03/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 19/12/2020
Quốc hộiThông tư 42/2020/TT-BGDĐT Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục
7KH: 40/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/10/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/12/2020
Quốc hộiThông tư 40/2020/TT-BGDĐT Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong đại học công lập
8KH: 39/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/10/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 39/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
9KH: 38/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/10/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 38/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
10KH: 30/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/11/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2020/TT-BGDĐT Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,283