TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
6KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
7KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
8KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019
Ngày HL: 01/01/2021
NBH: Quốc hội
Bộ Luật lao động
9KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
10KH: 39/2019/QH14
Ngày BH: 13/06/2019
Ngày HL: 01/01/2020
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2019
Tìm thấy: 46 mục   / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,053,243