NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí

Số ký hiệu  102/2012/TT-BTC Ngày ban hành  21/06/2012
Ngày có HL  10/08/2012 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  HTQT; KHTC; TCCB;


Download: 16. 102_2012_TT-BTC_141561.doc


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 06/08/2012
Liên bộThông tư 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
2KH: 20/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/06/2012

Ngày HL: 26/07/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 20/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
3KH: 05/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/02/2012

Ngày HL: 02/04/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều cuả Quy chế đào tạo tiến sĩ
4KH: 18/2012/TT-BKHCN
Ngày BH: 10/02/2012

Ngày HL: 16/11/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 18/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
5KH: 57/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 02/12/2011

Ngày HL: 16/01/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 57/2011/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
6KH: 44/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2011

Ngày HL: 24/12/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 44/2011/TT-BGDĐT Quy định chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học
7KH: 35/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/08/2011

Ngày HL: 25/09/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8KH: 33/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 08/08/2011

Ngày HL: 22/09/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 33/2011/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng
9KH: 27/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 27/06/2011

Ngày HL: 10/08/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 27/2011/TT-BGDĐT Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân
10KH: 23/2011/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2011

Ngày HL: 06/06/2011
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2011/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phậm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,241