NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1112/QĐ-ĐHĐN Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN

Số ký hiệu  1112/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  05/03/2015
Ngày có HL  05/03/2015 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 9. 1112.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 599/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/01/2015

Ngày HL: 29/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 599/QĐ-ĐHĐN Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
2KH: 396/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 396/QĐ-ĐHĐN Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng
3KH: 383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
4KH: 343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
5KH: 72/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/12/2014

Ngày HL: 20/02/2015
Thủ tướng CPQuyết định 72/2014/QĐ-TTg Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
6KH: 70/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 10/12/2014

Ngày HL: 30/01/2015
Thủ tướng CPQuyết định 70/2014/QĐ-TTg Điều lệ trường đại học
7KH: 66/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 25/11/2014

Ngày HL: 15/01/2015
Thủ tướng CPQuyết định 66/2014/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
8KH: 5668/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/09/2014

Ngày HL: 30/09/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 5668/QĐ-ĐHĐN Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ
9KH: 5118/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 5118/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
10KH: 6524/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/06/2014

Ngày HL: 11/06/2014
Đại học Đà NẵngQuyết định 6524/QĐ-ĐHĐN Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,167