NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 5542/BGDĐT-QLCL Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên

Số ký hiệu  5542/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành  23/11/2017
Ngày có HL  23/11/2017 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐBCL;


Download: 11-_cv_5542_ve_day_manh_kdcl_sp_23.11.2017.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1251/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 28/03/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1251/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền mỏ ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
2KH: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 16/03/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
5KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 03/08/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
6KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
7KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
8KH: 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
9KH: 1480/KTKĐCLGD-KDĐH
Ngày BH: 29/08/2014

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 29/08/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1480/KTKĐCLGD-KDĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
10KH: 2653/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 25/07/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/07/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 2653/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136