TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
6KH: 1048/CT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2020
Ngày HL: 28/04/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
7KH: 419/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015
8KH: 420/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 14/02/2020
Ngày HL: 14/02/2020
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc bãi bỏ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐH ngày 15/4/2015
9KH: 1668/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019
Ngày HL: 31/12/2019
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCl-KĐCLGD
10KH: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019
Ngày HL: 31/12/2019
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
Tìm thấy: 23 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,694