NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 1668/QLCL-KĐCLGD Về việc thay thế bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn 768/QLCl-KĐCLGD

Số ký hiệu  1668/QLCL-KĐCLGD Ngày ban hành  31/12/2019
Ngày có HL  31/12/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐBCL;


Download: 1a-cv1668-thay-the-cv-768-31_1607049888.pdf ( Xem nội dung )
Download: Bang huong dan danh gia.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1669/QLCL-KĐCLGD
Ngày BH: 31/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/12/2019
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1669/QLCL-KĐCLGD Về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
2KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 09/08/2019
Quốc hộiVăn bản khác 844/KH-BGDĐT Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
3KH: 10/CT-TTg
Ngày BH: 12/04/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/04/2019
Thủ tướng CPVăn bản khác 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
4KH: 5623/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 27/11/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5623/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao
5KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5542/BGDĐT-QLCL Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
6KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
8KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
9KH: 1480/KTKĐCLGD-KDĐH
Ngày BH: 29/08/2014

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 29/08/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1480/KTKĐCLGD-KDĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
10KH: 2653/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 25/07/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/07/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 2653/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,053,254