NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 5623/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao

Số ký hiệu  5623/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành  27/11/2017
Ngày có HL  27/11/2017 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐT;VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017

Ngày HL: 23/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5542/BGDĐT-QLCL Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
2KH: 5347/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 13/11/2017

Ngày HL: 13/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5347/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngoài cơ sở tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm
3KH: 345/KH-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017

Ngày HL: 23/05/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 345/KH-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
4KH: 1251/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 28/03/2017

Ngày HL: 28/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1251/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền mỏ ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
5KH: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 16/03/2017

Ngày HL: 16/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016

Ngày HL: 20/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016

Ngày HL: 13/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
8KH: 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 03/08/2016

Ngày HL: 03/08/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
9KH: 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
10KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,833