NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 1048/CT-BGDĐT Chỉ thị về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học

Số ký hiệu  1048/CT-BGDĐT Ngày ban hành  28/04/2020
Ngày có HL  28/04/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TTra;


Download: chithi1048.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019

Ngày HL: 09/08/2019
Quốc hộiVăn bản khác 844/KH-BGDĐT Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
2KH: 10/CT-TTg
Ngày BH: 12/04/2019

Ngày HL: 12/04/2019
Thủ tướng CPVăn bản khác 10/CT-TTg Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
3KH: 5623/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 27/11/2017

Ngày HL: 27/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5623/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN quyết định cho phép đào tạo chất lượng cao
4KH: 5542/BGDĐT-QLCL
Ngày BH: 23/11/2017

Ngày HL: 23/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5542/BGDĐT-QLCL Về việc đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục các trường sư phạm, chương trình đào tạo giáo viên
5KH: 5347/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 13/11/2017

Ngày HL: 13/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5347/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền cho Giám đốc ĐHĐN ký quyết định tổ chức đào tạo một phần chương trình trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngoài cơ sở tại các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm
6KH: 345/KH-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017

Ngày HL: 23/05/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 345/KH-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
7KH: 1251/BGDĐT-GDĐH
Ngày BH: 28/03/2017

Ngày HL: 28/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1251/BGDĐT-GDĐH Uỷ quyền mỏ ngành cho các đại học vùng trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
8KH: 02/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 16/03/2017

Ngày HL: 16/03/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 5972/CT-BGDĐT
Ngày BH: 20/12/2016

Ngày HL: 20/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 5972/CT-BGDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10KH: 6078/BGDĐT-GDTX
Ngày BH: 13/12/2016

Ngày HL: 13/12/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 6078/BGDĐT-GDTX về tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,238