TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
11KH: 38/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 12/06/2022
Ngày HL: 01/07/2022
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
12KH: 89/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 18/10/2021
Ngày HL: 10/12/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
13KH: 86/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2021
Ngày HL: 01/12/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
14KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021
Ngày HL: 15/10/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
15KH: 77/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/08/2021
Ngày HL: 01/08/2021
NBH: Chính phủ
Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Tìm thấy: 66 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,090