TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
21KH: 135/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 18/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
22KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
NBH: Chính phủ
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
23KH: 124/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 19/10/2020
Ngày HL: 10/12/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
24KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
25KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Tìm thấy: 66 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,055