TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
6KH: 24/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 14/05/2023
Ngày HL: 01/07/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
7KH: 111/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2022
Ngày HL: 22/02/2023
NBH: Chính phủ
Nghị định về một số loại hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
8KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022
Ngày HL: 01/11/2022
NBH: Chính phủ
Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9KH: 50/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2022
Ngày HL: 15/08/2022
NBH: Chính phủ
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
10KH: 42/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/06/2022
Ngày HL: 15/08/2022
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022
Tìm thấy: 66 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,043